Visie en Missie

Visie 

Drijfveren van studievereniging Maslow zijn onder te verdelen in twee kernzinnen:

- Handvaten bieden voor je carrière.

In de toekomst willen wij ervoor zorgen dat zowel de onderwijstaken, het vergroten van de kennis en de gezelligheidstaken van onze studievereniging ervoor zorgen dat je genoeg bagage hebt meegekregen om van start te gaan in het werkveld. Wij hopen dan ook van harte dat deze kennis en vaardigheden van belang zullen zijn tijdens de gehele loopbaan van onze leden.

- Meer naamsbekendheid in het werkveld voor Studievereniging Maslow.

Een droom van studievereniging Maslow is waardering krijgen. Door middel van lidmaatschap bij onze studievereniging hopen wij op den duur leden meer kans op een baan te kunnen garanderen.

Missie

Het primaire doel van onze studievereniging is het bieden van een kader aan studenten van de Hanzehogeschool in Groningen met de opleiding Social Work. Dit kader willen wij bieden op drie verschillende manieren. Namelijk op het gebied van onderwijs, kennis en gezelligheid. Op het gebied van onderwijs richten wij ons op taken ter ondersteuning van de studie. Om kennis bij onze leden te vergroten richten wij ons op verdiepende en verbredende zaken die spelen omtrent het werkveld. Daarnaast proberen wij het gat tussen werkveld en opleiding te verkleinen. Onder de gezelligheidstaken wordt het creëren van bonding tussen de leden verstaan. Wij bieden onze leden een platform om het werkveld te ontdekken en daarnaast is er de mogelijkheid om in informele setting toekomstige collega’s te ontmoeten. Het sociale karakter van de vereniging staat voorop, dit houdt in dat iedereen optimaal kan studeren en de studie succesvol kan afronden!