Feescie.jpg
V.l.n.r. Laura Dijkstra, Nienke Neve, Marlies Dijkstra, Caya Koster, Isabelle Volkers en Tessa Hamming

Feestcie

Marlies Dijkstra Voorzitter
Isabelle Volkers Vice-voorzitter
Sanne Kamphuis Afgevaardigde Bestuur
Laura Dijkstra Algemeen lid
Tessa Hamming Algemeen lid
Nienke Neve Algemeen lid
Caya Koster Algemeen lid


De feestcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de maandelijkse borrel en feesten. De feestcommissie zal maandelijks met elkaar gaan vergaderen over de nieuwe borrel die wordt gegeven in de Brouwerij. Om deze vergaderingen goed te laten verlopen zal de feestcommissie een voorzitter uitkiezen. De voorzitter leidt de vergaderingen in goede banen, houdt contact met de intern coördinator en zorgt ervoor dat de notulen van de vergadering worden doorgestuurd naar de intern coördinator. Als de feestcommissie een plan heeft gemaakt voor een aankomend feest of borrel, zal deze eerst goedgekeurd worden door het bestuur voor het uitvoeren van het plan. De taken die de feestcommissie uitvoert zijn onder andere; Maandelijks vergaderen, het bedenken van een thema, bijpassende aankleding aanschaffen vanuit een budget van Maslow, het aankleden van de locatie en de commissie wordt geacht aanwezig te zijn tijdens de borrels.
Dit jaar krijgt de feestcommissie er een extra taak bij. Aankomend collegejaar wordt er een gala georganiseerd met andere studieverenigingen. De feestcommissie zal dan ook de taken krijgen van de galacommissie.

Lijkt het jou leuk om in een commissie gaan? Mail dan naar interncoordinator@maslowsv.nl of kom een bakkie doen bij ons op kantoor. Wij zullen dan de mogelijkheden met jou bespreken.